Registrace//PřihlásitRychlé přihlášení Výběr jazyka
enZavřít
Logo
Zkracovač odkazů
 
Úvod // Nejnovější odkazy // Naposledy navštívené odkazy // Nástroje // Nápověda // O serveru

Zavřít


Nápověda
 

Nahoru Zkracování odkazů


Zkrácen může být každý běžný internetový odkaz, tak jak je specifikován v RFC 1738, s omezením na tyto protokoly: ftp, http, https. Výsledný zkrácený odkaz bude vždy v podobě http://ug.cz/xxxx, kde xxxx je unikátní řetězec délky 4-5 znaků, obsahující pouze znaky a-z a 0-9. Ke zkrácenému odkazu může být přidán krátký libovolný popisek.

Zkrácený odkaz může být kdykoliv použit kýmkoliv, po jeho zadání do prohlížeče nebo jakéhokoliv jiného programu umožňujícím práci s obsahem dostupným protokolem http dojde k přesměrování na původně zadaný odkaz.

Zkrácený odkaz, na který nebyl zaznamenán žádný přístup během 180 dnů, bude odstraněn a uvolněn k dalšímu použití.

 

Nahoru Statistika odkazů


Statistika každého existujícího zkráceného odkazu je k dispozici na adrese http://ug.cz/xxxx/i - přístup k těmto statistikám je veřejný, dostupný pro kohokoliv. Výjimku tvoři pouze informace o IP adrese, ze které byl požadavek na zkrácení vytvořen, ta je zobrazena pouze uživateli, který odkaz vytvořil.

V grafické části statistiky je vždy jeden obrázek, jehož obsah závisí na požadovaných datech a délce času (počítáno od okamžiku zobrazení grafu), po které požadujeme statistické údaje. U všech typů dat lze zobrazovat statistiky za posledních 48 hodin, 2 týdny, 2 měsíce nebo za poslední rok. Nad grafem vpravo je malá ikona - ta trochu upravuje zobrazení dat: u počtu přístupů mění směr času (čas může být zobrazován od teď směrem doleve nebo doprava), u ostatních statistik mění zobrazení mezi sloupcovým grafem s přesnými číselnými údaji a koláčovým grafem s procentuálními údaji.

Zobrazovat lze tyto údaje:

Uživatel, který odkaz založil, se může navíc podívat na přesnější statistiku přístupů, má k dispozici přehlednou tabulku s úplně každým přístupem, kde je vidět přesný datum a čas přístupu, IP adresa návštěvníka odkazu a zjištěné údaje navíc (prohlížeč, fyzická poloha, zdrojová adresa).

K získávání informací o fyzické poloze návštěvníků zkrácených odkazů používáme MaxMind GeoIP Country® Database, informace o pohlížeči a operačním systému návštěvníků jsouzískány pomocí databáze prohlížečů z Browser Capabilities Project.

 

Nahoru Náhled


U každého odkazu se teké snažíme vytvořit náhled. Po vytvoření nového odkazu se zařadí požadavek na náhled do fronty a v nejbližších několika minutách je náhled vygenerován. Uživatel, který odkaz založil, může po nějaké době požádat o vytvoření nového náhledu pomocí ikonky vpravo nahoře - požadavek je pak opět přidán do fronty na zpracování.

 

Nahoru Uživatel


Každý, kdo na tomto serveru založí zkrácený odkaz, se stává automaticky anonymním uživatelem - má k dispozici seznam zkrácených odkazů, které vytvořil, může je přejmenovávat apod. Anonymní uživatel je ale identifikován pouze z jediného prohlížeče a není zaručeno, že tato identifikace bude vždy úspěšná.

Výhodnější je využít možnost registrace. Uživatel se na tomto serveru může přihlásit pomocí svého e-mailu a zadaného hesla. Tím se může ke svému seznamu odkazů dostat z kteréhokoliv prohlížeče na libovolném počítači připojeném k Internetu. Při registraci je ověřována platnost e-mailu tím, že je zaslán unikátní klíč potřebný k dokončení registrace. Registrovat se může i anonymní uživatel, který již má svůj vlastní seznam odkazů, o tento seznam registrací nepřijde.

Přihlášení uživatele je platné do té doby, než uživatel provede odhlášení nebo zavře svůj prohlížeč. Pokud má ovšem uživatel pocit, že jeho prohlížeč je dostatečně chráněn před cizím přístupem, může při přihlášení použít funkci Zapamatuj si mě, která zajistí, že při příštím spuštění prohlížeče bude uživatel automaticky přihlášen. Toto automatické přihlašování ovšem přestane fungovat, přihlásí-li se uživatel na jiném prohlížeči: není prostě možné, aby byl jeden uživatel přihlášený ze dvou míst současně, nové přihlášení vždy zneplatní to předchozí.

V případě ztráty hesla je možné nechat si zaslat na registrovaný e-mail unikátní klíč, po jehož zadání do speciálního formuláře je uživateli umožněno zadat nové heslo.

Uživatel, který neprojevil žádnou činnost po dobu 180 dnů, bude odstraněn (jím vytvořené zkrácené odkazy budou ale funkční i dále). Několik dnů před vypršením této lhůty bude uživateli zaslán informativní e-mail. Uživatel projeví činnost tím, že se aktivně přihlásí (tj. zadá své přihlašovací údaje, automatické přihlašování se nepočítá) nebo vytvoří nový zkrácený odkaz.

 

Nahoru Seznam odkazů


Seznam odkazů obsahuje pro každého uživatele zvlášť jednotlivé odkazy, které chce uživatel sledovat. Jeden odkaz může být na seznamu u více uživatelů. Nově vytvořený odkaz se automaticky přidá do seznamu uživatele, jiné odkazy se dají přidat lehce při zobrazování statistiky pomocí ikonky vpavo nahoře. Ze seznamu se dají odkazy samozřejmě i odebírat, buď pomocí ikonky přímo v seznamu odkazů nebo opět u statistiky odkazu.

Přístomnost odkazu v seznamu nijak neovlivňuje právo uživatele odkaz přejmenovat - přejmenovat odkaz může pouze ten, kdo ho vytvořil, ať už odkaz v seznamu je nebo není.

 

Nahoru Jazykové mutace


Server umí s uživateli komunikovat v několika různých jazycích, každý si může nastavit svůj jazyk pomocí vlaječek v pravém horním rohu stránek. Pokud máte pocit, že výborně umíte jazyk, který v tomto seznamu není, a jste ochotni dobrovolně věnovat pár hodin překladu několika málo textových dokumentů, nebo prostě chete jen upozornit na chybný překlad v již existující jazykové mutaci, obraťte se e-mailem na adresu